istoriJOS

28 gegužės, 2007

Prieš keletą dienų, eidama pro Lukiškių aikštės pašonėje esnačią autobusų poilsio stotelę (prie Jokūbo bažnyčios) žiūrėjau į ten išsirikiavusius keletą naujų modernių žemagrindžių miesto autikų. Visų jų langai ir šonai buvo papuošti kultūrine-edukacine reklama, kurią jau turbūt visi matė: garsiausi Lietuvos kompozitoriai – Klova, Čiurlionis, Dvarionas, Balsys ir t.t. Puikus sumanymas šviesti liaudį einant į 2009-uosius neva kultūros metus. Primena Kiniją, kur besiruošiant olimpijadai  valdžia bando priverstinai daryti vietinius kultūringesniais: įstatymais uždraudė spjaudytis ir keiktis, taksistai privalo išmokti bent kelis žodžius anlgiškai, ir pan.

Na, o mus kultūrininkai bando supažindinti su tautos kultūros veikėjais. Butent, veikejais.

O kur dingo visos veikėjos? Ar jų amžiaus pradžioje nebuvo? Ar visos damos tik šlifavo Kauno šaligatvius, siurbčiojo arbatėlę ir puoselėjo geras manieras?

Štai visai neseniai atsitiktinai išgirdau apie tokią be galo įdomią asmenybę, Justino Vienožinskio seserį – Liudą Purėnienę – Vienožinskaitę. Vikipedija ypatingai šykščiai pateikia informacijos apie ją  – pirmają Pabaltijo šalyse moterį teisininkę (http://lt.wikipedia.org/wiki/Liuda_Pur%C4%97nien%C4%97).  Istorikės tvirtina, kad tai buvo spalvingo ir valdingo charakterio moteris, kurios vyras visą gyvenimą tvarkingai slėpė nuo jos savo rūkymo įprotį. Tačiau ji, baigusi studijas, nemokamai advokatavo ne tik politnėse bylose, bet gynė ir vieną Tado Ivanausko studentę. Garbus mokslininkas su šia studente laukėsį nesantuokinio kūdikio. Mergina kažkodėl atsidūrė teisme ir turėjo ginti savo teisę  į  šį kūdikį. Jai atstovavao Purėnienė ir bylą laimėjo. Tado Ivanausko muziejuje to nesužinosite, ar ne? Be to, Purėnienė dalyvavo abiejuose pirmuosiuose Lietuvos seimuose, ir šiaip amžiaus pradžioje aplink save būrė politiškai aktyvias moteris. Norėčiau apie ją sužinoti daugiau…

Kodėl tokių vardų nesigirdi ir nesimato viešojoje erdvėje, o tik uždaruose istorikų rateliuose….?

Reklama