kas yra sabotažas?

21 gegužės, 2007

Sabotažas – tai sąmoningas tam tikrų pareigų neatlikimas arba tyčinis blogas jų atlikimas, slaptas pasipriešinimas, įrengimų, technikos, gaminių naikinimas, siekiant tam tikrų tikslų. Terminas kilo iš prancūziško žodžio „sabot“ – kurpė, batas. Malūnų darbininkai Prancūzijoje darbinius konfliktus spręsdavo kurpių pagalba, mėtydami jas į girnas, ir tokiu būdu stabdydami įrengimus.
Tradicinius lyčių vaidmenis galima matyti kaip besisukančias girnas. Jų sraigto neatitinkantieji pakankamai skausmingai gali pajusti savo klumpių trintį tarp sistemos ratų. O kas šiuo atveju galėtų būti klumpės, stabdančios sistemą, mažinančios jos inerciją? Į kurias sistemos dalis reikėtų pirmiausiai taikytis, kad ji netektų savo galios? Ar toks klumpių kaišiojimas, kaip užmaskuoto protesto būdas, gali būti efektyvus siekiant sumažinti trintį, kylančią tradicinės lyčių sistemos girnose? Kokie kiti metodai padėtų sukurti erdvę, kurioje kiekviena ir kiekvienas galėtų įžengti su savo labai individualiom klumpėm?